Enkätproduktioner

Enkätproduktioner

Ni har frågorna och vet hur enkäten ska utformas – men tiden räcker inte till.
Känns det igen?
Låt oss bygga enkäten åt er, helt anpassad efter era önskemål och behov. Vi lägger sedan upp den på ert konto och gör den klar för att distribueras till mottagarna.

Så här säger t.ex Länsstyrelsen Östergötland, som anlitat Kundkoll för enkätproduktioner:

”Under år 2012 anlitade Länsstyrelsen Östergötland Kundkoll för att utforma två enkäter med syfte att samla in information från landets samtliga tjugoen länsstyrelser (inklusive Östergötland) för att sammanställa en delrapport till regeringen.

Min erfarenhet av samarbetet med Kundkoll är mycket positiv. Jag har alltid blivit professionellt – men samtidigt personligt bemött – i såväl skriftlig som muntlig kontakt. De har bidragit med konkreta förslag i utformandet av enkäterna och visat prov på flexibilitet och öppenhet för ändringar under uppdragens gång. Kundkoll har fullföljt sina uppdrag på ett förtjänstfullt sätt inom utsatta tidsramar till vår fulla belåtenhet. Jag kan utan förbehåll rekommendera Kundkoll till andra uppdragsgivare.”

Maria Tapani Ekholm
Jämställdhetshandläggare hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen Östergötland
Januari 2013