Tips till ditt nyhetsbrev

Tips hur ditt nyhetsbrev stannar i inkorgen, blir öppnat, läst och ger resultat!

Som utgivare av nyhetsbrev måste ni hela tiden slåss för att undvika att bli offer för delete-knappen.
Även om folk själva har bett att få ditt nyhetsbrev, kommer du att märka, att flera slänger mailen utan att över huvudtaget öppna den. Det kan vara svårt att acceptera, eftersom man lagt ner ner en massa energi, arbete och tid för att skapa brevet.

Men det är både värt och nödvändigt att ta kampen, om du vill nå resultat med ditt nyhetsbrev

En bra början är att svara på fyra enkla frågeställningar. Du bör svara på dom varje gång du ska göra ett nytt nyhetsbrev, och du får ut mest av att besvara frågorna så ingående som möjligt för det specifika brev du jobbar med just då.

Här är de 4 frågorna:

 1. Hur undgår jag att brevet inte slängs utan att ens blivit öppnat, d.v.s hur får jag det att överleva i inkorgen?
 2. Hur får jag mottagaren att öppna mitt brev?
 3. Hur får jag motttagaren att läsa innehållet?
 4. Hur får jag läsaren till att göra det, som jag gärna vill att de ska göra?

TIPS!
Sätt dig i mottagarens plats och fundera på vad det är som fångar din uppmärksamhet så pass att du öppnar nyhetsbrevet, läser det och dessutom får dig att göra ett aktivt val – till exempel anmäla dig till en kurs, beställa mer information, boka ett möte osv.

Är ditt nyhetsbrev tillräckligt bra?

Som en hjälp till att besvara de fyra frågorna, får du här en lista med ännu fler frågor!
Se listan som ett stöd för att göra ditt nyhetsbrev ännu bättre, få fler läsare och sälja ännu mer.

 • Har du lagt tid på rubriken? Är den tillräckligt fångande, får du mottagarens uppmärksamhet?
 • Bilder! Bra bilder är viktigt och gör brevet attraktivare.
 • Känner mottagaren igen dig som avsändare?
 • Kan ditt brev förväxlas med Spam?
 • Är tidpunkten den rätta?
 • Har du fått avbokningar på tidigare nyhetsbrev? Om ja, varför det?
 • Är innehållet intressant?
 • Ger innehållet mervärde för läsaren?
 • Är texten fångande?
 • Är texten anpassad för nätet?
 • Är nyhetsbrevet för långt?
 • Skickar ni nyhetsbrev för sällan eller kanske för ofta?
 • Är brevet lätt att läsa?
 • Får du läsaren att göra, det du gärna vill att han ska göra – tex köpa något, kontakta dig, klicka vidare till din hemsida?

Av Rikke Moos, Webskribenten www.webskribenten.dk