Tips till din enkätundersökning

Att genomföra undersökningar på Internetsnabela

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt

Det är några av fördelarna med att göra sina undersökningar via Internet. Men många företag tror att bara man gör en undersökning så blir alla glada och nöjda, att målet med undersökningen är själva undersökningen i sig. Men riktigt så är det inte, det är ju resultatet som är det viktiga, och framför allt hur du som företagare agerar utifrån det resultatet.

Genom att göra en enkät så får man svar (om man ställer frågorna på rätt sätt). Svaren skapar beslutsunderlag. Rätt beslutsunderlag ger förutsättningar för att öka lönsamheten. Alla undersökningar ska leda till aktiviteter i någon form – du gör den inte för skoj skull. I slutändan måste du kunna räkna hem det i kronor och ören.

 

Att tänka på

Mål och syfte.
Du måste ha ett bestämt mål och syfte med hela undersökningen.
Vad ska ni ha resultatet till?
Mål och syfte styr hela upplägget, från början till slut.

Kommunikation.
Kommunikation är viktigt. Att informera respondenterna om undersökningens syfte, varför den ska genomföras och vad man vill uppnå. Om inte respondenten känner att enkäten fyller ett syfte/har ett värde är risken stor att det påverkar svarsfrekvensen negativt. Berätta alltid vad du ska göra med materialet och presentera alltid resultatet för de som vill ta del av det.

Aktiviteter/Åtgärder
Det viktigaste av allt; att genomföra aktiviteter med enkäten som grund. Med rätt struktur i enkäten ser man de olika komponenterna i resultatet, och kan anpassa aktiviteterna i åtgärdsplanen.

Uppföljning/Återkoppling
Efter en period så finns det fördelar med att göra en ny undersökning. Det kan vara mellan 6-12 månader efter första enkäten, beroende på hur svaren såg ut, och vilken typ av undersökning det handlar om. I denna fas kan du gå tillbaka till mål och syfte, men nu kan du använda dig mer av mätbara mål (tydliga måltal), eftersom vi har ett tidigare resultat att jämföra med.

 

Tips till själva enkäten

  • Håll dig till det du vill ha reda på. Det kan vara lätt att sväva iväg och ”passa på” att fråga om allt möjligt när man ändå ska göra en enkät. Men respondenterna har begränsad tillgång på tid. Respektera det och håll enkäten så kort som möjlig, försök att hålla dig under 5 minuter i svarstid.
  • Var tydlig. Använd inte ord som kan uppfattas olika, beroende på respondent.
  • Ge rätt svarsalternativ. Tänk på hur du vill kunna läsa och utvärdera resultatet, det styrs nämligen av de svarsalternativ du använder i enkäten.
  • Gör olika varianter på samma fråga och testa den. Välj det enklaste alternativet.
  • Börja enkäten med de viktigaste frågorna. Om respondenten inte slutför enkäten har du i alla fall fått svar på de första, viktigaste frågorna.
  • Ställ frågorna i rätt ordning. Få ett flöde som känns så naturligt som möjligt. Se till att frågor som inte ska besvaras görs osynliga eller använd s.k. ”hopp funktion” i enkäten, så att respektive respondent bara får de frågor som är relevanta för honom/henne.
  • Undvik att ha flera frågor på samma sida (om möjligt). Speciellt om det är frågor som är relaterade till varandra. Genom att respondenten ser frågor före eller efter den aktuella frågan kan det påverka svarets inriktning.
  • Frågor som är av mer känslig karakter kan vara lämpligt att ha i slutet av enkäten. Ligger de i början är risken större att enkäten avslutas tidigt/inte påbörjas.
  • Testa enkäten. Skicka alltid din enkät till en testgrupp först och få värdefull feedback. Testgruppen kan vara en intern grupp i ditt företag.

Öka svarsfrekvensensvarsfrekvens

Vi har redan nämnt betydelsen av relevans. Om inte respondenten känner att enkäten fyller ett syfte/har ett värde för respondenten är risken stor att det påverkar svarsfrekvensen negativt.
Det kan även finnas fördelar med att erbjuda respondenten en gåva som tack för svaren. Eller varför inte en rabatt nästa gång han handlar hos dig? Att ordna en utlottning med generösa priser för de som är med och svarar på enkäten kan också höja svarsfrekvensen avsevärt. Dina kunders åsikter är viktiga och värdefulla, så se dina gåvor och priser som en ren investering för ditt företag.
Anonymitet – det kanske inte ökar svarsfrekvensen, men det kan definitivt innebära att svaren blir mer ärliga och sanningsenliga. Det kan dock finnas fördelar med att låta respondenten fylla i namn och kontaktuppgifter, förutsatt att det är frivilligt. Vissa vill faktiskt bli kontaktade och få din respons på de synpunkter som har framförts i enkäten.

 

Vad kostar det att göra en undersökning?

Det är naturligtvis olika beroende på omfattning. För sex-sju år sen var det betydligt dyrare att genomföra denna typ av enkäter, men nu är tekniken billigare och enklare, vilket har sänkt investeringsnivån på denna typ av undersökningar. Sen är det ju så att det är minst lika viktigt att genomföra utvärderingar när det är lågkonjunktur, att vara proaktiv inför kommande högkonjunkturer och toppar. Investeringsnivån i en enkät är inte speciellt hög – utan väl värd pengarna, men den är också helt beroende av undersökningens omfattning.
Vi på Kundkoll Sverige kan förse er med rätt verktyg så att ni kan göra undersökningar helt på egen hand. Men ibland kanske inte det räcker, då varken tid, resurser eller kunskap finns internt. Vi kan genomföra undersökningar åt er, antingen genom att bistå er i delar av processen eller vara med hela vägen. Vi kan genomföra undersökningen, analysera, ta fram åtgärdsplan och se till att aktiviteterna i planen blir genomförda.

Låter det intressant?
Vi har verktygen. Låt oss tillsammans titta igenom vilka behov ni har och se om detta kan vara något även för er, och hur ni kan använda våra verktyg på bästa sätt.

Kontakta gärna oss med era frågor och funderingar>>