Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Skicka rätt erbjudande till rätt kund, och vid rätt tidpunkt, och öka din försäljning! Använd vårt enkla och användarvänliga verktyg för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring. Inga installationer, allt är webbaserat.

Genom att du kan mäta dina utskick kan värdefull information om mottagarnas beteende kartläggas. Vilka öppnar sina nyhetsbrev? Vad läser dom för artiklar? När läser som sitt nyhetsbrev? Hur många gånger öppnar mottagaren ett nyhetsbrev? Vilka effekter får olika förändringar av nyhetsbreven.

Eftersom all information samlas in i realtid finns nu möjlighet att effektivt och snabbt börja målrikta kommunikationen så att varje enskild mottagare får relevant och personifierad epost.

Vi på Kundkoll vet att den här typen av intelligent e-postkommunikation är nödvändig för de verksamheter som vill nå framgång i sin marknadsföring på Internet.

Det positiva resultatet av att skicka rätt e-post till rätt mottagare kommer att vara direkt synlig i ökade läsarantal och ökad försäljning . Allt detta till låga investeringskostnader och med kontinuerlig överblick över marknadsföringsprocesserna.