Modele de contracte prestari servicii

Exista unele dezavantaje pentru cei care incheie un contrat de prestari servicii in calitate de de. Contractul de prestari servicii nu asigura de l`orului aceleasi beneficii pe care le-AR obtine printr-un contrat de munca cu durata determinata, neavand nicio bestämmelser cu privire la vechimea in munca si la contributiile la Coruptia de protectie sociala: sanatate, pensie, Somaj. Acest Contract trebuie sa includa: Partile contractante, obiectul, durata si pretul contractului, obliatiile si raspunderea partilor, clauza de Forta Majora, solutionarea procédurilor, Alte Clauze. Contractul sont un caracter bilatéral (implica obligatii pentru prestator si pentru beneficiar), fiind, de asemenea un contrat cu titlu oneros (implica un pret pentru serviciile prestate). 2,2. in vederea realizarii obiectului prevazut la PCT. 2,1, Partile au manducaverit ca, orul sa procure materialele necesare mentionner in Anexa la prezentul contrat, caz in care acestea vor fi decontate de beneficiar. sau obiectul contractului de prestari de servicii consta in prestatii Care satisfaction unele nevoi individuale sau colectif in Alta maniera decat prin Transfer de proprietate asupra unui Bun matériel. Un modèle simplu de Contract de prestari servicii gasiti aici: http://eacte.ro/model-contract-de-prestari-servicii-2.html. 2,1. obiectul contractului il taiate efectuarea de catre prestator in favozone beneficiarului a urmatoarelor servicii1): a) ………………………………………………………………………………………………………. ; b)…………………………………………………………………………………………………….; Etc.

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1,1. S.C………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., Cu sediul social în (localitatea)………………………., Str……………………………….. Nr. …………………….., bloc…………., SCARA……….., etaj…….., Apartament……., judeţ/secteur…………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, Sub Nr. …………………… DIN……………………………, COD fiscal Nr. ………………….. DIN………………………………, având contul Nr.

……………………….. deschis la……………………….., reprezentată de…………………………………., Cu foncţia de………………………………………………………. în calitate de prestator, PE de o parte, şi sau 1,1. Întreprinderea/Asociaţia…………………………………………………………………………………………………., Cu sediul în (localitatea)………………………………., Str. ………………………………………… Nr. …………, bloc…….., SCARA…….., etaj…….., appartement……….., secteur/judeţ…………………………………, posesoarea autorizaţiei Nr.