Länsstyrelsen Sverige

Länsstyrelsen Sverige valde Kundkoll och Relationwise

Kundkoll Sverige ansvarar för Relationwise enkätverktyg på den svenska marknaden. Sedan 2006 har Relationwise och Länsstyrelsen haft ett samarbete på webbaserade enkätverktyg. Länsstyrelsen har främst använt systemet för informationsinsamling, utvärdering och analyser. Juli 2009 enades båda parterna om att utöka samarbetet ytterligare och skrev ett avtal som gäller för Länsstyrelsen i hela Sverige. Så här säger Robin Nyberg, funktionschef för Utvecklingsstöd på Länsstyrelsen:

– ”Vår målsättning har varit att ha ett gemensamt webbaserat enkätsystem inom hela Länsstyrelsen Sverige. Vårt samarbete med Relationwise och Kundkoll Sverige har fungerat mycket bra, och deras produkter fyller våra behov på ett bra sätt. Efter att utvärderat olika alternativ, såg vi inte någon anledning till att byta leverantör, utan vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.”

Mats Eliasson på Kundkoll Sverige säger:
– ”Vi är både stolta och glada att få fortsatt och utökat förtroende från Länsstyrelsen. Det visar på att vi har ett användarvänligt och konkurrenskraftigt verktyg, och att de är nöjda med den support och kundservice vi tillhandahåller. Vi ska fortsätta att jobba nära Länsstyrelsen och förvalta förtroendet vi fått på bästa möjliga sätt”

lst logga