Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland

Under år 2012 anlitade Länsstyrelsen Östergötland Kundkoll för att utforma två enkäter med syfte att samla in information från landets samtliga tjugoen länsstyrelser (inklusive Östergötland) för att sammanställa en delrapport till regeringen.

Min erfarenhet av samarbetet med Kundkoll är mycket positiv. Jag har alltid blivit professionellt – men samtidigt personligt bemött – i såväl skriftlig som muntlig kontakt. De har bidragit med konkreta förslag i utformandet av enkäterna och visat prov på flexibilitet och öppenhet för ändringar under uppdragens gång. Kundkoll har fullföljt sina uppdrag på ett förtjänstfullt sätt inom utsatta tidsramar till vår fulla belåtenhet. Jag kan utan förbehåll rekommendera Kundkoll till andra uppdragsgivare.

Maria Tapani Ekholm

Jämställdhetshandläggare hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland
Januari 2013

lstosterg