Korsnäs

Korsnäs genomför Quality Survey´s med enkätverktyg från Kundkoll

Korsnäs gör omfattande kvalitetsmätningar av sina underleverantörer inom deras distributionsnät i Sverige och Europa. Korsnäs mål är att kartlägga hur deras samarbetspartners uppfyller krav inom viktiga områden som transporter, lagerhantering och miljö.