Hur många läser ditt nyhetsbrev?

Hur många läser ditt nyhetsbrev?

fragetecken_web

Vet ni hur många som läser ert nyhetsbrev? Vet ni om mottagarna tycker att innehållet är intressant och relevant?

Om inte, så kan ert nyhetsbrev vara av ganska litet värde för kunden, och då även för er!
Låt Kundkoll hjälpa er att göra bättre nyhetsbrev.

Vi erbjuder er information om hur många som öppnar ert nyhetsbrev och vilket innehåll som mottagarna anser intressant.

Ni skickar ut ert nyhetsbrev med vårt verktyg ”Relationwise Newsletter Solution”.

Logga in i Relationwise Newsletter Solution. Där kan ni se resultatet av era utskick.
Ni kan enkelt se vem som öppnat, vem som klickat på vad och vilka som inte mottagit nyhetsbrevet.
Ni får automatisk hantering av på-prenumerationer och av-prenumerationer, direkt från er hemsida.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er med era nyhetsbrev…