Framtiden AB

Därför rekommenderar vi Kundkoll Sverige.

”Vi på Framtiden använder webbaserade enkätverktyg från Kundkoll Sverige. Användningen har varit för webbenkäter både internt och externt. Vi har dragit stor nytta av att snabbt och smidigt kunnat göra medarbetarenkäter online. Vi har även använt verktyget externt, som exempel för att kunna känna av våra kunder och konsulter genom att göra Nöjd Kund Index och Nöjd Konsult Index.

Vi började med tanken att kunna göra framförallt interna enkäter såsom medarbetarundersökningar men då samarbetet med Kundkoll har varit personligt och bra har vi nu utvidgat våra användningsområden, detta eftersom vi genom vårt samarbete med leverantören kunnat få en större förståelse för hur vi kan använda verktyget.

Sammanfattningsvis är det här ett mycket bra verktyg! Funktionalitet tillsammans med den höga service som vi alltid får gör att vi på Framtiden känner oss trygga i att rekommendera denna produkt till dig!”

SIMON WERNER-ZANKL

Framtiden AB

 

framtiden logga