Funktioner

Här är några av de funktioner som finns i verktyget för Undersökningar:

Design

 • Enkelsvar, flersvar, tabeller, utökade tabeller mm.
 • Öppna frågor (kvalitativa svar)
 • Bestämda frågor (flöde)
 • Vertikal/horisontal placering av svar
 • Flera frågor på samma sida
 • Förvara frågor i personligt bibliotek
 • Skicka mallar till kollegor
 • Designa egen layout (logotyp, färg mm.)

Distribution

 • Import av respondenter
 • Distribution via e-post med unika länkar
 • Respondenternas bakgrundsvariabler
 • Påminnelsefunktioner
 • Exportera undersökning till Word – frågeformulär i pappersformat kan infogas i efterhand
 • CATI-undersökningar – telefonintervjuer
 • Webbundersökningar
 • Undersökningar med unika lösenord. Distribution via Internet utan att respondenterna behöver ha e-postadress
 • Undersökningar med gemensamt lösenord. Lätthanterlig administration och distribution av lösenord

Resultat

 • Onlinerapporter med grafer, procent, genomsnitt, variationer, spridning mm.
 • Grafisk presentation
 • Filtreringar
 • Skärningstabuleringar
 • Automatisk generering av Excelrapporter
 • Export av data till Excel, SPSS, SAS m.m.
 • Skicka rapporter till kollegor
 • Rapporter online för uppsättning på hemsida