Lär dig mer

Så mäter du kundernas lojalitet

På en skala 0 till 10, hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till vänner, bekanta och kollegor? Sedan följs värderingen upp av en enkel följdfråga: Vad är den huvudsakliga orsaken till din värdering? Om du ha stött på den här frågeställningen tidigare har du säkert kommit i kontakt med Net Promoter Score (NPS) – en metod som mäter kundlojalitet. Metoden lanserades av Fred Reichheld, författare till The Ultimate Question. NPS förutspår sannolikheten för att en kund återkommer eller rekommenderar ditt företag till en vän. Skalans svarsvärde 0 är lika med...

Mer info

Tips till din enkätundersökning

Att genomföra undersökningar på Internet Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt Det är några av fördelarna med att göra sina undersökningar via Internet. Men många företag tror att bara man gör en undersökning så blir alla glada och nöjda, att målet med undersökningen är själva undersökningen i sig. Men riktigt så är det inte, det är ju resultatet som är det viktiga, och framför allt hur du som företagare agerar utifrån det resultatet. Genom att göra en enkät så får man svar (om man ställer frågorna på rätt sätt). Svaren skapar beslutsunderlag. Rätt...

Mer info

Ta hand om dina missnöjda kunder

Ta hand om dina missnöjda kunder. Missnöjda kunder är inte en grupp eller ett procenttal från en nöjdhetsundersökning. Ändå begår många det klassiska felet att inte behandla missnöjda kunder individuellt, vilket innebär att man inte tar hand om varken kunden eller sitt eget företag. 96 % är nöjda. Vid första anblicken låter det som en bra siffra, och för många marknadschefer innebär ett sådant resultat att man kan luta sig tillbaka i chefsstolen och fortsätta sitt dagliga arbete. Förhoppningsvis är det någon som också tittar närmare på de 4 % som inte var nöjda...

Mer info

Att tänka på

Att tänka på vid en medarbetarundersökning. Av Per-Gunnar Ohlsson,  samarbetspartner till Kundkoll Sverige. -Jag har jobbat med den här typen av undersökningar i många år, och inom olika branscher. Jag gillar  att vara med i hela processen, det är det som är spännande. Vi har bland annat gjort en stor undersökning åt Eniro där 800 man deltog. Vi bröt sedan ner resultatet ända ner på team- och gruppnivå och jobbade med aktiviteter för att utveckla teamen efter det behov som fanns. Varför ska man göra en undersökning? -Genom att göra en enkät så får man svar (om man...

Mer info

Potentialen i dina befintliga kunder

Nyttja potentialen i dina befintliga kunder Har du någon gång ställt dig följande frågor: Hur mycket resurser använder ni för att skaffa nya kunder? Hur mycket resurser använder ni för att utveckla och sälja mer till era befintliga kunder? Hur mycket kostar det att skaffa en ny kund? När du har svarat på dessa frågeställningar kan du uppskatta hur mycket det kostar att tappa en kund. Tänk på att du inte bara tappar omsättningen från kunden i år, utan förmodligen för många år framöver. Risken är att du hör till flertalet som satsar resurser fel och glömmer bort...

Mer info

Hur många läser ditt nyhetsbrev?

Hur många läser ditt nyhetsbrev? Vet ni hur många som läser ert nyhetsbrev? Vet ni om mottagarna tycker att innehållet är intressant och relevant? Om inte, så kan ert nyhetsbrev vara av ganska litet värde för kunden, och då även för er! Låt Kundkoll hjälpa er att göra bättre nyhetsbrev. Vi erbjuder er information om hur många som öppnar ert nyhetsbrev och vilket innehåll som mottagarna anser intressant. Ni skickar ut ert nyhetsbrev med vårt verktyg ”Relationwise Newsletter Solution”. Logga in i Relationwise Newsletter Solution. Där kan ni se resultatet av...

Mer info