Kunder

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland Under år 2012 anlitade Länsstyrelsen Östergötland Kundkoll för att utforma två enkäter med syfte att samla in information från landets samtliga tjugoen länsstyrelser (inklusive Östergötland) för att sammanställa en delrapport till regeringen. Min erfarenhet av samarbetet med Kundkoll är mycket positiv. Jag har alltid blivit professionellt – men samtidigt personligt bemött – i såväl skriftlig som muntlig kontakt. De har bidragit med konkreta förslag i utformandet av enkäterna och visat prov på flexibilitet och öppenhet för...

Mer info

Svenska Skidförbundet

 Utvärdera och kvalitetssäkra ” Verktygen från Kundkoll Sverige gör det mycket enkelt för oss att göra utvärderingar och få feedback. Vi använder oss av systemet för att kvalitetssäkra och utvärdera våra projekt och utbildningar, men även som anmälningsformulär till våra utbildningar och kurser. Tack vare att det är webbaserat är det lätt att kommunicera ut och sammanställa resultat. Vi använder även nyhetsbrevslösningen som är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå ut med nyheter och information till personal, medlemmar och sponsorer.” Camilla...

Mer info

Framtiden AB

Därför rekommenderar vi Kundkoll Sverige. ”Vi på Framtiden använder webbaserade enkätverktyg från Kundkoll Sverige. Användningen har varit för webbenkäter både internt och externt. Vi har dragit stor nytta av att snabbt och smidigt kunnat göra medarbetarenkäter online. Vi har även använt verktyget externt, som exempel för att kunna känna av våra kunder och konsulter genom att göra Nöjd Kund Index och Nöjd Konsult Index. Vi började med tanken att kunna göra framförallt interna enkäter såsom medarbetarundersökningar men då samarbetet med Kundkoll har varit...

Mer info

Länsstyrelsen Sverige

Länsstyrelsen Sverige valde Kundkoll och Relationwise Kundkoll Sverige ansvarar för Relationwise enkätverktyg på den svenska marknaden. Sedan 2006 har Relationwise och Länsstyrelsen haft ett samarbete på webbaserade enkätverktyg. Länsstyrelsen har främst använt systemet för informationsinsamling, utvärdering och analyser. Juli 2009 enades båda parterna om att utöka samarbetet ytterligare och skrev ett avtal som gäller för Länsstyrelsen i hela Sverige. Så här säger Robin Nyberg, funktionschef för Utvecklingsstöd på Länsstyrelsen: – ”Vår...

Mer info

BeneVita Friskvård

Bästa lösningen – både ekonomiskt och användarmässigt ”Enkätverktyget har gjort att jag enkelt och smidigt får koll på alla mina undersökningar. Genom några enkla knapptryck färdigställer jag på egen hand en enkät istället för att betala stora pengar till någon annan som ska göra det åt mig. Som egen företagare var det den bästa lösning jag kunde hitta, både ekonomiskt och användarmässigt. De få gånger jag har behövt fråga något har hjälpen kommit snabbt via mail och direkt via telefon. Sammantaget är jag väldigt nöjd och ser fram emot flera års...

Mer info

Mälarhöjdens Lilla Spa

Enkelt, smidigt och billigt Vi på Mälarhöjdens Lilla Spa använder oss av Relationwise verktyg för nyhetsbrev, som levereras av Kundkoll Sverige. Vi tycker att det är  fantastiskt redskap för att snabbt och väldigt enkelt nå ut till alla våra kunder med erbjudanden och dylikt. Kunder påtalar ofta hur bra och fina breven är och vi har än så länge nästan inga avanmälningar på våra brev. Vi har valt att använda oss av Kundkoll som helhetslösning, vilket innebär att de tar hand om både produktion och utskick av breven. De är otroligt service minded, har många idéer och...

Mer info