Automatiserade undersökningar

Automatiserade undersökningar

Feedback från kunderna. Helt automatiskt.

Integrera med ditt CRM- eller Säljstöds system och ta del av kundernas åsikter och feedback helt automatiskt.

Genom  att få tillgång till relevant beslutsunderlag kan ni minska kundförlusterna, öka omsättningen och utveckla företaget i rätt riktning.

EFFEKTIVT
Lägg ingen mer tid på att starta upp nya kundundersökningar – allting sköts automatiskt.

AVISERINGAR
Få aviseringar direkt och automatiskt om en kund är missnöjd (hantera missnöjdhet när den uppstår, innan det är för sent).

BENCHMARKING
Jämför prestation och resultat över avdelningar och anställda.

AUTOMATISK RAPPORTERING
Resultatet skickas automatiskt till din inkorg.