Posts by admin

Så mäter du kundernas lojalitet

På en skala 0 till 10, hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till vänner, bekanta och kollegor? Sedan följs värderingen upp av en enkel följdfråga: Vad är den huvudsakliga orsaken till din värdering? Om du ha stött på den här frågeställningen tidigare har du säkert kommit i kontakt med Net Promoter Score (NPS) – en metod som mäter kundlojalitet. Metoden lanserades av Fred Reichheld, författare till The Ultimate Question. NPS förutspår sannolikheten för att en kund återkommer eller rekommenderar ditt företag till en vän. Skalans svarsvärde 0 är lika med...

Mer info

Tips till din enkätundersökning

Att genomföra undersökningar på Internet Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt Det är några av fördelarna med att göra sina undersökningar via Internet. Men många företag tror att bara man gör en undersökning så blir alla glada och nöjda, att målet med undersökningen är själva undersökningen i sig. Men riktigt så är det inte, det är ju resultatet som är det viktiga, och framför allt hur du som företagare agerar utifrån det resultatet. Genom att göra en enkät så får man svar (om man ställer frågorna på rätt sätt). Svaren skapar beslutsunderlag. Rätt...

Mer info

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland Under år 2012 anlitade Länsstyrelsen Östergötland Kundkoll för att utforma två enkäter med syfte att samla in information från landets samtliga tjugoen länsstyrelser (inklusive Östergötland) för att sammanställa en delrapport till regeringen. Min erfarenhet av samarbetet med Kundkoll är mycket positiv. Jag har alltid blivit professionellt – men samtidigt personligt bemött – i såväl skriftlig som muntlig kontakt. De har bidragit med konkreta förslag i utformandet av enkäterna och visat prov på flexibilitet och öppenhet för...

Mer info

Svenska Skidförbundet

 Utvärdera och kvalitetssäkra ” Verktygen från Kundkoll Sverige gör det mycket enkelt för oss att göra utvärderingar och få feedback. Vi använder oss av systemet för att kvalitetssäkra och utvärdera våra projekt och utbildningar, men även som anmälningsformulär till våra utbildningar och kurser. Tack vare att det är webbaserat är det lätt att kommunicera ut och sammanställa resultat. Vi använder även nyhetsbrevslösningen som är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå ut med nyheter och information till personal, medlemmar och sponsorer.” Camilla...

Mer info

Framtiden AB

Därför rekommenderar vi Kundkoll Sverige. ”Vi på Framtiden använder webbaserade enkätverktyg från Kundkoll Sverige. Användningen har varit för webbenkäter både internt och externt. Vi har dragit stor nytta av att snabbt och smidigt kunnat göra medarbetarenkäter online. Vi har även använt verktyget externt, som exempel för att kunna känna av våra kunder och konsulter genom att göra Nöjd Kund Index och Nöjd Konsult Index. Vi började med tanken att kunna göra framförallt interna enkäter såsom medarbetarundersökningar men då samarbetet med Kundkoll har varit...

Mer info