Att tänka på

Att tänka på vid en medarbetarundersökning.

Av Per-Gunnar Ohlsson,
 samarbetspartner till Kundkoll Sverige.

-Jag har jobbat med den här typen av undersökningar i många år, och inom olika branscher. Jag gillar  att vara med i hela processen, det är det som är spännande. Vi har bland annat gjort en stor undersökning åt Eniro där 800 man deltog. Vi bröt sedan ner resultatet ända ner på team- och gruppnivå och jobbade med aktiviteter för att utveckla teamen efter det behov som fanns.

visual1_web

Varför ska man göra en undersökning?
-Genom att göra en enkät så får man svar (om man ställer frågorna på rätt sätt). Svaren skapar beslutsunderlag. Rätt beslutsunderlag ger förutsättningar för att öka lönsamheten. Det gäller att ha rätt struktur i enkäten så att man ser de olika komponenterna i resultatet, och kan anpassa aktiviterna i åtgärdsplanen.
Alla undersökningar ska leda till aktiviteter i någon form – man gör den inte för skoj skull. I slutändan måste man kunna räkna hem det i kronor och ören.  Att ha lågpresterande team är olönsamt. Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder och detta ökar lönsamheten.

Vad bör man tänka på?
Många företag tror att bara man gör en undersökning så blir alla glada och nöjda, att målet med undersökningen är själva undersökningen i sig.
Jag är noga med att att kunden har ett mål och ett syfte med undersökningen. Om de inte har funderat på det, så ber jag de att fastställa målet innan vi går vidare. Det är viktigt att själva undersökningen inte är målet.

Jag brukar jobba efter 3 givna delar:

1 ) Mål och syfte.
–  Man måste ha ett bestämt mål och syfte med hela undersökningen. Vad ska man ha resultatet till? Man måste vara beredd på att göra en större satsning än bara undersökningen som sådan eftersom den bara är en mindre del i hela processen. Mål och syfte styr hela upplägget, från början till slut.

2) Kommunikation.
– Kommunikation är jätteviktigt. Att man med kontinuitet informerar internt om undersökningen. Varför den ska genomföras, vad man vill man uppnå, vad är målet och syftet?
Att tydligt kommunicera innan undersökningen görs och efter den är avslutad. Tala om vad ni ska göra med resultaten. Tala också om hur och när medarbetarna ska få feedback, och vilken typ av feedback de kan förvänta sig att få. Ska de få ta del av hela resultatet, eller per avdelning/grupp/team/person?
Berätta vad som ska göras med resultatet (aktiviteter/åtgärder), för det är bortkastat om medarbetarna inte är delaktiga hela vägen, då blir det svårt att göra en enkät igen.
I kommunikation ingår också själva enkäten. Det är alltså viktigt med rätt information i enkäten och i den mailkommunikation som medarbetarna får inför, under och efter enkäten.

3) Aktiviteter.
Det viktigaste av allt; att genomföra aktiviteter med enkäten som grund. Med rätt struktur i enkäten ser man de olika komponenterna i resultatet, och kan anpassa aktiviterna i åtgärdsplanen.
Som jag sa tidigare: alla undersökningar ska leda till aktiviteter i någon form – man gör den inte för skoj skull. I slutändan måste man kunna räkna hem det i kronor och ören.  Att ha lågpresterande team är olönsamt.

Sen efter en period så finns det fördelar med att göra en ny undersökning. Det kan vara mellan 6-12 månader efter första enkäten, beroende på hur svaren såg ut.  I denna fas kan man gå tillbaka till mål och syfte, men  nu kan man använda sig mer av mätbara mål (tydliga måltal), eftersom vi har ett tidigare resultat att jämföra med.

Vad kostar det?
– Det är olika beroende på omfattningen. För 6-7 år sen var det betydligt dyrare att genomföra denna typ av enkäter . Nu ligger det på en nivå, där man kan investera i en undersökning, och ändå ha resurser kvar till att göra aktiviteterna, för det är de som är viktiga, att man tar hand om resultatet. Tekniken är billigare och enklare, vilket har sänkt investeringsnivån på denna typ av undersökningar. Sen är det ju så att det är ännu viktigare att genomföra utvärderingar när det är lågkonjunktur. Det är ofta nu man har tid att göra dessa , att vara proaktiv inför kommande högkonjunkturer och toppar. Investeringesnivån i en enkät är inte speciellt hög – utan väl värd pengarna, men den är också helt beronde av undersökningens omfattning.

Kundkoll Sverige kan förse er med rätt verktyg så att ni kan göra egna undersökningar. Men ibland kanske inte det räcker, då varken tiden eller kunskapen finns internt.
Då kan vi bistå er i delar av processen eller vara med hela vägen. Vi kan genomföra undersökningen, analysera, ta fram åtgärdsplan och se till att aktiviteterna i planen blir genomförda.
Är ni intresserade av denna typ av undersökningar så kan ni slå en signal, eller skicka oss ett mail, så kontaktar vi er för en förutsättningslös diskussion.